NEXT GENERATION

AV PROFILINE

Profiline

MÅTTET ALLA
FRONTLASTARE

MÄTS EFTER.

Klass på gården. Stora traktorer är på frammarsch. STOLL erbjuder naturligtvis en passande frontlastare även till dessa traktorer. Vår ProfiLine Next Generation klarar tuffaste tester. Frontlastarens mångsidighet är en legend. Den är vår stolthet.

ÖVERTALANDE FÖRDELAR FÖR DIG.

 • Frontlastarens olika modeller passar perfekt till traktorer från 50 till över 300 hästkrafter.
 • Finkornigt stål av bästa kvalitet för en frontlastare med hög vridstyvhet och stabilitet.
 • Imponerande höga värden för lyftkraft och lyfthöjd.
 • Z-kinematiken och tvärrörets optimala placering ger föraren bästa sikt över redskapet.
 • Det behövs bara en skruvmejsel för att komma åt ledningarna vid underhåll.
 • Bästa tillvalsutrustning för ett ännu effektivare arbete: Return-to-Level, snabbtömning och efterfyllningsfunktion.
 • Re-scooping funktion serie.
 • Beroende på vald fontlastarmodell finns det snabbkopplingsramar för andra kopplingssystem – STOLL ger full flexibilitet.

Topprestanda.
Made in germany.

FULL KRAFT
FRÅN BÖRJAN

Den tyska ingenjörskonsten är världsberömd förd sin höga kvalitet, kapacitet och tillförlitlighet. Därför utvecklar vi alla STOLL-frontlastare i Tyskland med just dessa värdegrunder i minnet. Frontlastarna förenar toppmodern teknik med innovativa lösningar. – Det är vad vi anser vara en tysk kvalitetsprodukt.

Upplev själv den fulla kraften hos STOLL ProfiLine Next Generation. Optimal kapacitet inom alla områden innebär lyftkraft och lyfthöjd, stabilitet och lastningshastighet av bästa kvalitet. Och tillbehören som kan väljas separat till ProfiLine Next Generation uppfyller de krav som ställs av jordbrukare och egenföretagare på bästa sätt. Äkta proffs för proffs.

FULL KRAFT –
MAXIMAL STABIL KONSTRUKTION.

 • Frontlastarna i serien ProfiLine FZ är tillverkade av finkornstål – Fördel: Högsta stabilitet med maximal vridstyvhet samtidigt.
 • Lastarmarna har böjts av ett enda stycke stål – styrstagen är inbyggda liggande inuti armen. Samtliga hydraulledningar sitter under lastarmen där de är väl skyddade, men ändå fritt åtkomliga.
 • Kinematik för hela lastarmkroppen anpassad till moderna traktorer. Detta resulterar i en optimal placering av lastarmen för att avlasta framaxeln och bästa möjliga spelrum för styrvinkel och axelns svängbana.
 • För att undvika att regelbundet erforderlig byte av slangledningarna kring lastarmarna i enlighet med DIN 20066 använder vi slitagefria hydraulrör av stål i detta område.

STOLL
Bilagor.

PÅBYGGNADSDELAR FRÅN STOLL – LÄGRE TRAKTORBELASTNING OCH EXAKTARE INPASSNING.

 • Påbyggnadsdelarna är perfekt anpassade för montering på alla vanliga traktorer – alla traktormodeller anpassas separat för detta av STOLL:s konstruktörer.
 • Lägre belastning på framaxeln tack vare påbyggnadsdelarnas optimala placering nära förarhytten. Hierdurch verschiebt sich der Schwerpunkt des gesamten Frontladers zum Schwerpunkt des Traktors.
 • Det innebär att vindrutan ofta bara kan öppnas om det finns en STOLL påbyggnadsdel monterad.
 • Påbyggnadsdelarna passar perfekt tack vare anpassningen till traktormodellen.

Z-KINEMATIK – FRI SIKT OCH HÖG KAPACITET.

 • Den mekaniska parallellföringens stänger är inbyggda i lastarmen och utgör Z-kinematikens grundval.
 • Det ger föraren fri sikt. Det finns inga delar ovanför lastarmen som skymmer sikten. Fler fördelar: Frontlastaren kan dessutom monteras närmare förarhytten – det innebär: Lägre traktorbelastning tack vare optimalt placerade påbyggnadsdelar.
 • Frontlastare med Z-kinematik har ännu bättre lyftkraft och draghållfasthet. Ingen lyftkraft går förlorad.

Generationsmirakel.
Inkörningssystem.

KLAPPAT
OCH KLART!

I tre decennier har du bekvämt kunnat montera din STOLL-frontlastare på traktorn. Nämligen med Drive-in-funktionen. Vi har ständigt vidareutvecklat och STOLL inkörningssystemet och optimerat dess funktioner. Den goda nyheten: Trots alla förbättringar är det en sak som konsekvent har varit densamma under 30 år: inkörningsprincipen.

För att vi tror på dess fördelar för dig. Eftersom även din nya frontlastare passar perfekt till vår beprövade konsol. Systemet hör idag till en frontlastares grundläggande utrustning.

Pålitlig och används mer än 1/4 miljoner gånger. För övrigt uppfunnet av STOLL. Originalet från STOLL. Lojala i generationer.

KLAR ATT ANVÄNDA PÅ MINDRE ÄN TVÅ MINUTER:

1

När du kör in frontlastaren mot påbyggnadsdelen glider den framåt tills spärrbulten rör vid glidskenans övre del.

2

Med Hydro-fix ansluts alla hydraulledningar till traktorn på en gång. Frontlastaren lyfts upp något så att spärrbulten fixeras i glidskenans fångkrok.

3

Spärrspaken trycks ner och frontlastaren är ordentligt fixerad på påbyggnadsdelen. Därefter lyfts frontlastaren ytterligare en bit.

4

Lastarmstöden kan fällas in och ut utan verktyg.

Optimal lösning.
Klar bild.

OPTIMERAD
KINEMATIK.

FRI SIKT.

MODERN DESIGN OCH HÖGSTA MÖJLIGA KVALITET.

Stig in och kör iväg med fri sikt! Behåll överblicken över hela fältet eller över bilarnas tak. Den finkorniga stålkonstruktionen ger en särskilt modern design. Dessutom är alla ledningar och rör i STOLL:s frontlastare placerade så att de inte begränsar förarens sikt. Tack vare Z-kinematiken är den mekaniska parallellföringens stänger inbyggda i lastarmen och Comfort-Drive-systemets kydraulackumulator sitter i det perfekt placerade tvärröret.

Perfekt sikt för föraren har smarta fördelar:
Föraren ser allt som händer omkring traktorn. Han eller hon kan arbeta mer precist och lätt. Precision på grund av säkerhet.

Comfort-
Drive.

STRONG
DIN RYGG.

BEHAGLIG KÖRNING ÄVEN I OJÄMN TERRÄNG – TACK VARE DÄMPNINGSSYSTEMET COMFORT-DRIVE.

 • På vägar eller fält: Comfort-Drive dämpar behagligt alla ojämnheter i terrängen.
 • Denna extrafunktion minskar slagbelastning på lastare och redskap – ett plus: det skonar fordonet. Även förarens rygg är tacksam.
 • Bra att veta: Eftersom den hydrauliska ackumulatorn som används i denna process är installerad i liftarmens tvärgående rör finns det inget visuellt hinder från externa delar. Fri sikt är frihet.
 • Facit: Comfort-Drive är en avancerad lösning från STOLL.

SÅ HÄR FUNGERAR COMFORT-DRIVE.

En kolvackumulator är inbyggd i frontlastarens tvärrör, just ovanför det centrala hydraulblocket. Den innehåller dels olja och dels kväve. Vibrationer som uppstår under körning dämpas här genom att kvävet komprimeras med hjälp av oljetrycket.

FÖRDELAR.

 • Comfort-Drive är ett synnerligen stabilt och effektivt system för dagligt bruk.
 • Den nya placeringen av växelspaken (ny: vänster sida av liftarmen) sparar gångsträcka och tid.

Intelligent
kontroll.

ALLT
UNDER KONTROLL.

Ergonomiskt utformade och lättmanövrerade – ha grepp om allt med STOLL:s styrenheter. Det finns många önskemål om styrningen. Vissa förare vill arbeta manuellt och själva styra, andra föredrar att styra med automatiska funktioner. Våra praktiska STOLL-modeller erbjuder skräddarsydda funktioner för alla önskemål. Hitta din favoritkandidat.

Base Control.

 • Hög användarvänlighet med exakt och säker lastarstyrning.
 • Integrerad tryckbrytare för extrafunktioner.
 • Fem basfunktioner: lyfta, sänka, skovla, tömma, flytläge.
 • Spärrfunktion för körning på väg.Spärrfunktion för körning på väg.

Pro Control.

 • Lastaren manövreras helt elektriskt och därmed mycket enkelt och bekvämt.
 • Sex basfunktioner: lyfta, sänka, skovla, tömma, flytläge, flytläge för redskap.
 • Membranknappar för extrafunktioner (snabbtömning, 3:e/.4:e funktion, spärrfunktion för körning på väg, redskapslås, Comfort-Drive och halverad hastighet).

Trac Control.

 • Frontlastaren manövreras med traktorns proportional-enspaks-styrning.
 • Den ergonomiska Trac Control ersätter då traktorns original-styrspak utan tryckknapp för elfunktionerna.
 • Fem basfunktioner: lyfta, sänka, skovla, tömma, flytläge.

Framtiden.
Funktioner.

RETURN TO DIG.

WORK AREA RESTRICTION.

PAYLOAD WEIGHING.

PARALLEL MOTION CONTROL.

RETURN TO PARALLEL.

ELECTRONIC CUSHIONING.
(automatiskt hastighetsberoende)

REAL3.

DEN VERKLIGA 3. STYRKRETSEN.

 • Med hydraulventilen „Real3“, som finns tillgänglig förutom STOLL-hydraulventilen (EWMS), har kunden en funktion tillgänglig för att manö- vrera den andra styrkretsen (skopa / tömma verktyget) och den tredje styrkretsen (öppna / stänga den övre griparen) samtidigt att kunna.
 • Denna tilläggsfunktion möjliggör en bekvämare och „mjukare“ manövrering av frontlastaren, vilket också sparar arbetstid.
 • Denna “riktiga, tredje funktion” (Real3) manövreras med de två knapparna på joysticken eller manöverspaken på frontlastaren.
 • Funktionen „Real3“ är tillgänglig för alla vanliga hydrauliska system (öppen mitt, lastavkänning) samt mekaniska och elektrohydrauliska frontlastare och centrala axelventiler.
 • Egen tryckavlastning för enklare koppling av slangledningarna.
 • Separat och flexibel installation på traktorn är också möjlig.
 • Speciellt anpassade rör för ProfiLine Next Generation-serien.

Rörläggning för REAL3rd

EHS + REAL3rd
inkl. 4 Hydro-Fix

REAL3rd med standardhydraulik inklusive 4 Hydro-Fix

REAL3rd via traktorns egna ventiler

Verktygets läge med en
knapptryckning.

RTL.
RETURN-
TO-LEVEL.

BÄSTA REDSKAPSLÄGE MED ETT KNAPPTRYCK – TACK VARE RETURN-TO-LEVEL.

 • Nu slipper du äntligen leta efter rätt redskapsposition. Kan du inte se redskapets läge i den lägsta positionen? Inga problem! Redskapet positionerar sig alltid tillbaka i den förinställda positionen med ett knapptryck.
 • Ett knapptryck är allt som behövs för att ett redskapsläge som har ställts in tidigare alltid återtas med den inkopplingsbara nivåregleringen. Det sparar både tid och skonar dina nerver.
 • Det är otroligt enkelt och fungerar mekaniskt: lossa bara vredet, ställ in och dra åt.
 • Pricken över i: Eftersom Return-to-Level är integrerad i lastarmen kan föraren alltid använda funktionen, även om han eller hon monterar frontlastaren på en annan traktor.
 • Den elektriskt kopplingsbara snabbtömningen ingår seriemässigt i Return-to Level.
 • Märkbar fördel: Du lastar snabbare och effektivare med nivåregleringen och snabbtömningen.

HYDRO-FIX – DEN SNABBA HYDRAULKOPPLINGEN.

 • Alla hydraulledningar kopplas och lossas snabbt med ett enkelt handgrepp.
 • STOLL Hydro-Fix (rektangulär, fyrvägskoppling) kan seriemässigt kopplas till eller från under högt tryck.
 • STOLL erbjuder även andra Hydro-Fix för alla vanliga traktormärken.
 • Systemet skyddas mot grov smuts av den seriemässigt installerade täckmekanismen. Systemet måste alltid hållas rent för att säkerställa en felfri funktion.

ALLA BRYTARE PÅ SIN PLATS – TACK VARE VENTILEN.

 • Det nya ventilblocket utmärker sig genom sin kompakta konstruktion – det spar plats, sänker vikten och gör underlättar monteringen på verkstaden. Blocket har designats speciellt för arbete med frontlastare och monteras enkelt direkt under Hydro-Fix.
 • Brytarna för frontlastarens extrafunktioner med Pro Control-styrspaken sitter direkt vid styrspaken.
 • Ventilblocket finns både för styrsystemen Pro Control och Base Control.

Exklusivt
på STOLL.

FRÅN DEN
FULLA

POTENTIALEN.

REDSKAPET KAN FYLLAS PÅ TILL BRÄDDEN – TACK VARE STÖRSTA MÖJLIGA TIPPVINKEL OCH EFTERFYLLNINGSFUNKTION.

 • Allt stannar kvar i redskapet: inget rinner ut.
 • Maximal tippvinkel: Mellan 40 och 46 grader i marknivå, upp till 64 grader underlyft med efterfyllningsfunktion.
 • STOLL:s exklusiva efterfyllningsfunktion! Alltid en fylld skovel, inget material faller av.
 • Du får plats mer mera i redskapet när du lastar – och allt stannar på plats. Facit: lastkapaciteten ökar påtagligt.

Och så här ser det ut i praktiken: Tack vare efterfyllningsfunktionen är en full skopa full även när den lyfts upp. Resultat: Inget material faller av, hög lastkapacitet. Systemet är lika enkelt som genialt. När du har lyft upp skopan kan den tippas 24 grader en gång till medan frontlastaren lyfter upp den. Därigenom stannar allt på plats i skopan.

Montera redskap –
Bara ett kort pit stop.

Enkel redskapsmontering. Full fart framåt!

1

Kör fram och haka i frontlastaren.

2

Tippa redskapet – spärren hakar i automatiskt.

3

Koppla hydraulanslutningen.

ALLA VERKTYG PASSAR - ÄVEN DE FRÅN ANDRA TILLVERKARE.

 • Kunden kan fästa alla verktyg med en Euro-fäste på en STOLL frontlastare.
 • Kopplingssystem från andra tillverkare passar också på en STOLL frontlastare - med vår kombinationsbytesram.

Skid Steer

Tenias Adapter

Euro

Euro + Alö

Euro + MX - FR Adapter

Euro + SMS

Innovation blir
Till funktion.

3:E OCH 4: FUNKTION.
(här som stickkoppling)

För enkel manövrering av hydraulredskap som ensilage-gripskopor, balgripar eller balstapeltruckar.

HYDRO FIX.
Tvåvägskoppling för den 3:e funktionen.

HYDRO-LOCK.
Redskapslås med ett knapptryck, ännu bekvämare redskapsbyte utan att du behöver stiga ur traktorn.

HYDRO-FIX.
2-dobbelt kobling for det 3. og 4. kontrolkredsløb. For at få endnu hurtigere tilslutning af de hydrauliske ledninger kan Hydro-Fix også fås som værktøjsophæng.

Alla våra innovativa lösningar har bara ett fokus:

Att de ska fungera i din vardag. Vi är inte nöjda innan du får ut det bästa av dig själv och dina maskiner på fältet eller i stallet.

NEDSÄNKNINGSÄKRING.

 • Förhindrar att frontlastaren plötsligt sänks.
 • Uppfyller kraven i EN 12525/A1.
 • Uppfyller inte de lagliga kraven i fråga om korgar.

COMFORT-HYDRAULIK.

 • Förvalsomkopplare för att aktivera frontlastar- eller bakvagnshydraulik, uteslutet att båda aktiveras samtidigt.
 • Möjligheten att systemet aktiveras externt måste elimineras genom korrekt installation.

DEN ÄKTA TREDJE FUNKTIONEN: REAL³

 • Tredje funktion för att styra redskapen oberoende av frontlastarens styrning.
 • Redskapet matas direkt från traktorns hydraulpump.
 • Redskapet utnyttjas optimalt tack vare att funktionerna utförs samtidigt.

GER ÖVERSIKT: KAMERASYSTEMET OCH ARBETSLJUS.

 • Arbeta precist och exakt – med kamerasystemet och arbetsljusen ser föraren bättre.
 • Högre komfort och förbättrad effektivitet under arbetet med redskap.

ProfiLine

traktorgalleri.

I STOLL-traktorgalleriet hittar du många användarexempel på olika traktormärken och -typer och STOLL-frontlastare.

> Titta på ...

PRODUKTINFO.

Här hittar du mer information som är värt att veta om alla STOLL frontlastare, lämpliga verktyg och en återförsäljare i ditt område.

Konfigurator

Konfigurera nu din traktor med rätt STOLL frontlastare.
> Konfigurera nu ...

Broschyrverktyg

Ladda ner verktygsbroschyren med all teknisk information som PDF nu.
> Ladda ner nu ...

Överblick över verktyg

Få en översikt över utbudet av original STOLL-verktyg.
> Alla verktyg ...

Återförsäljare

Hitta en vänlig STOLL-återförsäljare i ditt område nu.
> Hitta en återförsäljare ...

De 6 stora fördelarna.
Köp bara det bästa.

Det är inte utan anledning att STOLL är Tysklands största tillverkare av frontlastare. STOLL sätter standarder för innovation, erfarenhet och kvalitet. STOLL frontlastare erbjuder tillförlitlighet och användarvänlighet som är oöverträffad.

> Ta reda på allt om de 6 stora fördelarna med STOLL ...